• italiano
  Back

Pietro Panzeri - obverse

Pietro Panzeri - obverse